Valp 2

Reisa Welshen

 

Under utvikling

Valp 2 - Marja fra Gahperus

 

Andre valp var født 12:50 og veide 261 g.

Etter 3 dager var vekta økt til 325 g

15.10.2015

Marja fra Gahperus

Vekt ved 8 uker: 3920 g

 

KAPPERUS

Oppslagsform

Kapperus

Uttale

kapperus

Bøyningsform

kapperuksela (adess.)

Kommune

Nordreisa

Kartreferanse

1734-3: 12/10-12 – 13/10-12 – 14/10-11

Lokalitetstype

Fjell i Reisadalen/Raisinvankka.

Kvensk parallellnavn

Kapperusvaara

Norsk parallellnavn

Gapperus

Samisk parallellnavn

Gahperus (på kartet)

Navnegruppe

Kapperuksenjänkät, Kapperuksenniska, Kapperuksenniva, Kapperuksensaari, Kapperuksentie, Kapperusjoensuu ~ Kapperaisenjoensuu, Kapperusjoki ~ Kapperaisenjoki, Kapperusmettä, Kapperusvankka.

Litteratur

«Kapperus er et lappisk navn på et fjell like overfor Kapperuselvens munning på søndre side av hovedelven. Fra et bestemt punkt ligner fjelltoppen en fagerhue (kongehette), som på lappisk heter Kapperus.» (Hansen 1953, 20.)

Annet

Jf. sam. gapper eller gapperus ‘hue’ og gahpárus ~ gahperus ‘kroktarm’ (Qv1935, 30). På fjellet er det reingjerde, og her er det reinslakting om høsten. Skrivemåten Kapperus er vedtatt etter lov om stadnamn.

 

Kilde: http://kvenskestedsnavn.no/