Valp 4

Reisa Welshen

 

Under utvikling

Valp 4 - Nelle fra Koppelomukka

 

Fjerde valp var født 14:02 og veide 310 g.

Etter 3 dager var vekta økt til 382 g

15.10.2015

Nelle fra Koppelomukka

Vekt ved 8 uker: 3610 g

 

KOPPELOMUKKA

Oppslagsform

Koppelomukka

Kommune

Nordreisa

Kartreferanse

1734-3: 13/14

Lokalitetstype

Vik eller utvidelse av Reisaelva/Raisinjoki nær Gapperus/Kapperus.

Terrengord

mukka 'bukt; sving i elv'

Leddanalyse

Koppelo/mukka

Litteratur

Koppelonmukka er en øde boplass efter en finne som het Koppelo (Qv1935, s. 26).

Annet

Forleddet Koppelo- betyr ‘røy’ (hunn av storfugl).

 

Kilde: http://kvenskestedsnavn.no/